Άννα

---

Η Άννα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Pittsburgh. Το βασικό της πτυχίο είναι στην Αγγλική Φιλολογία, ενώ έχει πιστοποιημένη ειδίκευση σε αλληλογραφία υψηλού επιπέδου. Τα τελευταία χρόνια παραδίδει μαθήματα Αγγλικών σε επίπεδο Proficiency καθώς και Business English. Προετοιμάζει ακόμα τους μαθητές της για τα διπλώματα IELTS και TOEFL. Έχει ασχοληθεί με θέματα ψυχολογίας ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού σε σχολεία και κολλέγια του εξωτερικού και ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Pittsburgh, με αντικείμενο την εκπαίδευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκτός από τη διδασκαλία και την προετοιμασία των διπλωμάτων ως προαπαιτούμενων για σπουδές στο εξωτερικό, ενισχύει την προσπάθεια των μαθητών της προσφέροντάς τους πρακτικές συμβουλές αλλά και τη δική της εμπειρία από τη ζωή της στην Αμερική.