Δώρα

---

Η Δώρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμερική, όπου και ολοκλήρωσε τη βασική της εκπαίδευση. Συνέχισε τις σπουδές της στην Ελλάδα αποφοιτώντας από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Θέλοντας να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στη μητρική της γλώσσα (που είναι τα Αγγλικά), συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, στο Βρετανικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Διδάσκει κυρίως σε προκαταρκτικές τάξεις Αγγλικών, επιπέδου Junior και Pre-Junior. Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η ηρεμία στο βλέμμα της, το μόνιμο χαμόγελό της και η αποτελεσματική εκπαιδευτική της προσέγγιση για τη μετάδοση γνώσεών στους μαθητές της. Συνδυάζει τα μαθήματά της με διασκεδαστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενθουσιάζουν τους μικρούς της μαθητές.