Έλλη

---

Η Έλλη είναι κάτοχος Bachelor of Science in Business Administration του Deree - The American College of Greece στην Αθήνα. Επιθυμώντας να αξιοποιήσει τις γνώσεις της πάνω στην αγγλική γλώσσα, σε συνδυασμό με την αγάπη της για τα παιδιά έχει αφοσιωθεί στη διδασκαλία. Τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται με τη διδασκαλία Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Έχει μεγάλη εμπειρία στην προετοιμασία και τις διαδικασίες των εξετάσεων Αγγλικών των βρετανικών και αμερικανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

Με σκοπό να είναι ενημερωμένη ακαδημαϊκά με τις τελευταίες εκπαιδευτικές μεθόδους, έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων που αφορούν στα διπλώματα του Cambridge (TEFL) και του Michigan (Syllabus Design for the ECCE και Raising Your Students’ Awareness of Learning Styles and Strategies) και γενικότερα τη διδακτική της αγγλικής γλώσσας και τη χρήση των διαδραστικών μέσων διδασκαλίας.