Έλσα

---

Η Έλσα μεγάλωσε στη βορειοδυτική Αμερική και έχει ως μητρική της γλώσσα την αγγλική. Η αγάπη της για την επικοινωνία την έκανε να επεκτείνει τις σπουδές της στην Αγγλική Λογοτεχνία, τη Δημοσιογραφία και τη Δημιουργική Γραφή, κάτι που την οδήγησε να ασχοληθεί αργότερα με την επιμέλεια της συγγραφής βιβλίων.

Θέλοντας να μοιραστεί τη γνώση της με παραγωγικό τρόπο, δημιούργησε καινοτόμες μεθόδους εκμάθησης Αγγλικών οι οποίες συνετέλεσαν στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των εξετάσεων Cambridge/Michigan Proficiency, FCE/ECCE, IELTS/TOEFL τα τελευταία 20 χρόνια. Πιστεύει ότι βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την αγγλική γλώσσα μέσα από τη σωστή χρήση της, την εξάλειψη των λεξιλογικών αντιφάσεων και τη γεφύρωση των πολιτιστικών διαφορών συμβάλει στην γενικότερη προσπάθεια προς την πρόοδο της παγκόσμιας κοινότητας.