Κωνσταντίνα

---

Η Κωνσταντίνα είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Arts με αναφορά στην τιμητική λίστα για ακαδημαϊκή διάκριση του κολλεγίου Deree, The American College of Greece. Η δεκαετής πείρα της στη διδασκαλία της αγγλικής αλλά και η συνεχής επιμόρφωσή της μέσω σεμιναρίων διδασκαλίας τής έχουν δώσει τη δυνατότητα να αξιολογεί σωστά τις ικανότητες και τις ελλείψεις κάθε μαθητή και να συντονίζει και να λειτουργεί μία τάξη αποτελεσματικά. Η πολύ καλή γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των υπόλοιπων διαδραστικών μέσων και του διαδικτύου τής παρέχουν τη δυνατότητα εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας. Τέλος, είναι κάτοχος διπλώματος της ιταλικής γλώσσας Superiore – Palso.