Διερμηνείες

Αν αναζητάτε μία πιστή απόδοση ξένων γλωσσών στα ελληνικά, αλλά και το αντίστροφο, οι διερμηνείς μας έχουν την κατάρτιση για να σας την προσφέρουν σε εμπορικές ή επαγγελματικές συνεργασίες, συνέδρια, ημερίδες και ομιλίες.

--- Το Siountri School παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας, ταυτόχρονης (όσο μιλά ο ομιλητής) αλλά και διαδοχικής (διερμηνεία αφού ολοκληρώσει ο ομιλητής). Οι διερμηνείες μπορεί να αφορούν συνέδρια αλλά και επαγγελματικές συναντήσεις ή παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις δώδεκα γλώσσες του κέντρου μας. Ανεξάρτητα από το είδος διερμηνείας και το βαθμό δυσκολίας, οι διερμηνείς του Siountri School διαθέτουν την ικανότητα μέσα από την πλούσια εμπειρία και τις γνώσεις τους, να κατανοούν απόλυτα και να μεταφέρουν πιστά το βασικό μήνυμα κάθε συνεδρίας. Έχουν άριστη γνώση της γλώσσας διερμηνείας, αφού αποτελεί τη μητρική τους (native speakers) και γνωρίζουν άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά. Σε συνδυασμό με συναφές αντικείμενο σπουδών αλλά και εργασιακή εμπειρία σχετική με τον κατά περίπτωση κλάδο / τομέα, διασφαλίζεται ένα άρτιο αποτέλεσμα, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη, επαγγελματική ή προσωπική. Στο Siountri School εργαζόμαστε με μέθοδο, οργάνωση και ευελιξία προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα των υπηρεσιών διερμηνείας. Διαθέτουμε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και φροντίζουμε για την κάλυψη απαιτήσεων ακόμη και των πιο ιδιόμορφων και σπάνιων γλωσσών και εξειδικευμένων κλάδων / τομέων.