Γαλουχημένοι με τη γερμανική πειθαρχία και με την αγάπη τους για τη διδασκαλία, οι καθηγητές Γερμανικών του Siountri School μπορούν να γίνουν καθοδηγητές των μαθητών στην πορεία τους για την αποτελεσματική εκμάθηση της γλώσσας.

---

Οι διδάσκοντες της γερμανικής γλώσσας στο Siountri School με σύμμαχο τους τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, τη βαθειά γνώση για τη μητρική τους γλώσσα και την αγάπη τους για τη διδασκαλία βοηθούν τους μαθητές να ανακαλύψουν μια πλούσια γλώσσα! Οργανώνοντας κινηματογραφικές βραδιές, αναλύοντας κομμάτια από την πλούσια λογοτεχνική και φιλοσοφική βιβλιογραφία της γερμανικής, οι καθηγητές γερμανικών καταφέρνουν να εμφυσήσουν στους μαθητές την αγάπη για τη γλώσσα και να κάνουν την εκμάθηση της ένα ευχάριστο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον ταξίδι.