Δήμητρα

--

Το σημαντικότερο κέρδος από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι η επικοινωνία. Έτσι υποστηρίζει η Δήμητρα, που διδάσκει Γερμανικά στο Siountri School, φροντίζοντας παράλληλα την εξοικείωση των μαθητών της με τη γερμανική κουλτούρα. Με μητρική γλώσσα τα Γερμανικά, μεγάλη εκπαιδευτική πείρα και συνεχή διδακτική επιμόρφωση, αντιμετωπίζει την εκπαιδευτική πράξη με σοβαρότητα κι ευθύνη. Σκοπός της αποτελεί η ουσιαστική αφομοίωση της γερμανικής γλώσσας από τους μαθητές της, αφού αυτή, όπως τονίζει, αποτελεί το διαβατήριο για την εξαιρετική και συνάμα χαμηλού κόστους τριτοβάθμια εκπαίδευση στα γερμανόφωνα πανεπιστήμια!