Οι καθηγητές Ισπανικών του Siountri School ξεδιπλώνουν το ζεστό χαρακτήρα και την εκρηκτική προσωπικότητα της κάθε ισπανόφωνης γωνιάς – από τη Μαδρίτη μέχρι την Αβάνα – μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία και τις γνώσεις τους στους μαθητές.

---

Με μητρική γλώσσα την ισπανική, πολύχρονη διδακτική εμπειρία και σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, οι καθηγήτριες Ισπανικών του Siountri School μπορούν να διδάξουν τη γραμματική και το συντακτικό με τρόπο «ζωντανό». Εκτός από την εκμάθηση κανόνων, που αποτελούν τη βάση στα μαθήματα Ισπανικών, οι καθηγήτριες μας αφιερώνουν αρκετό χρόνο για να εξερευνήσουν μαζί με τους μαθητές τους την καθημερινότητα του ισπανόφωνου κόσμου. Με τον τρόπο αυτό, οι σπουδαστές κατανοούν ευκολότερα τη γλώσσα και τη χρησιμοποιούν με άνεση και ευχέρεια.

Από το αρχικό επίπεδο μέχρι και τα πιο απαιτητικά διπλώματα, οι καθηγητές Ισπανικών του Siountri School, καθοδηγούν, προετοιμάζουν και στηρίζουν τους μαθητές, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν με επιτυχία, εκτός των άλλων, στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης. Παράλληλα, οι καθηγητές Ισπανικών αντλούν πλούσιο υλικό από συμπληρωματικές εκπαιδευτικές πηγές και πολιτιστικά δρώμενα. Στήνουν έτσι έναν μικρόκοσμο ισπανόφωνου πολιτισμού από τα τάπας μπαρ της Μαδρίτης και το paseo del Prado, μέχρι τις βραδιές Flamenco της Ανδαλουσίας και τις αρχαίες γιορτές της Λατινικής Αμερικής.