Οι καθηγήτριες Κινέζικων του Siountri School έχουν τον τρόπο να ζωντανεύουν τους κινέζικους χαρακτήρες μέσα από διάφορες διδακτικές μεθόδους, μετατρέποντας την εκμάθησή τους από άπιαστο όνειρο σε ευχάριστο διάλειμμα και εθιστική συνήθεια για γνώση.

---

Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, οι καθηγήτριες Κινέζικων του Siountri School φέρνουν τους μαθητές τους σε επαφή με μια εντελώς διαφορετική αλλά ταυτόχρονα πολύ ενδιαφέρουσα κουλτούρα. Στα μαθήματα Κινέζικων του Siountri School, οι μαθητές συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και η αναπαράσταση καταστάσεων της καθημερινής ζωής, τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα ήθη και τα έθιμα της χώρας.

Έχοντας την κινέζικη ως μητρική τους γλώσσα, οι καθηγήτριες Κινέζικων καθοδηγούν τους μαθητές στα μονοπάτια της δημιουργίας των σύγχρονων χαρακτήρων (ιδεογραμμάτων) ώστε να γίνει κτήμα τους η γραφή και η ανάγνωση. Με τον τρόπο αυτό, προετοιμάζουν τους μαθητές όλων των ηλικιών ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις εξετάσεις των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας όλων των επιπέδων και τους συμβουλεύουν σε θέματα που αφορούν σπουδές ή εύρεση εργασίας στην απαιτητική αγορά της Κίνας.