Στο Siountri School εφαρμόζουμε ένα σύστημα πολύπλευρο που καλλιεργεί ταυτόχρονα και βαθμιαία όλες τις πτυχές της γλώσσας: ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακουστική ικανότητα.

---

Το Belt Study System είναι ένα σύστημα επανάληψης της αγγλικής γλώσσας που βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν σωστά όλες τις γλωσσικές δεξιότητες (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, ακουστική ικανότητα).

Η χρήση πολυμέσων (multimedia) το καθιστά ένα ελκυστικό τρόπο μελέτης και ταυτόχρονα απαραίτητο συμπλήρωμα του μαθήματος στην τάξη. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να επαναλαμβάνουν ευχάριστα τη γραμματική και το λεξιλόγιο, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με τη χρήση των υπολογιστών (κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αν σκεφτεί κανείς πως όλες πλέον οι εξετάσεις Αγγλικών προσανατολίζονται σε αυτή την κατεύθυνση).

Τέλος, οι μαθητές αποκτούν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, αφού δουλεύουν μόνοι τους, με το δικό τους ρυθμό και πάντα υπό την επίβλεψη έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού.