Γιατί να μάθει το παιδί μου Αγγλικά;

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό πως η γνώση μίας ξένης γλώσσας όπως είναι τα Αγγλικά είναι απαραίτητη. Όπου και αν κοιτάξει κανείς, σε όποια χώρα και αν βρεθεί, θα συναντήσει Αγγλικά. Πέρα όμως από την αναγκαιότητα της επικοινωνίας στο εξωτερικό και την κατοχή ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, η εκμάθηση μια ξένης γλώσσας προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα. Ειδικοί υποστηρίζουν πως τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο ή περισσότερες γλώσσες είναι συνήθως πιο ευπροσάρμοστα και δημιουργικά, φτάνοντας σε υψηλότερα επίπεδα μαθησιακής ικανότητας σε μικρότερη ηλικία, σε σύγκριση με τους συνομήλικούς τους που γνωρίζουν μόνο τη μητρική τους γλώσσα.

Ποιά είναι η σωστή ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μου Αγγλικά;

Προτού ξεκινήσουν Αγγλικά και για να χτίσουν γερές βάσεις, τα παιδία θα ήταν προτιμότερο να έχουν ήδη εξοικειωθεί με την ιδέα του μαθήματος, της γραφής και την παρουσία άλλων παιδιών. Επομένως, η εισαγωγή στο επίπεδο Junior A μπορεί να γίνει στη Β’ Δημοτικού (για όσα παιδιά επιθυμούν να ξεκινήσουν κανονικά) ή στην Γ’ Δημοτικού.

Λόγω της μικρής ηλικίας, το παιδί θα δυσκολευτεί να ανταπεξέλθει;

Τα παιδιά δεν δυσκολεύονται καθόλου να ακολουθήσουν το πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών του Siountri School μιας και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ηλικίας τους. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς γίνεται μαζί με την καθηγήτρια στην τάξη, ώστε τα παιδιά να εκμεταλλεύονται καλύτερα το χρόνο τους για μελέτη στο σπίτι.

Με ποιο τρόπο γίνεται το μάθημα;

Για εμάς είναι αυτονόητο πως η διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο άτομο, το οποίο θα έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώσεις ώστε να προσεγγίσει τα παιδιά αυτής της τόσο ευαίσθητης ηλικίας. Η διδασκαλία γίνεται με βιωματικό τρόπο μέσα από ομαδικά παιχνίδια, τραγούδια, θεατρική έκφραση και συνοδεύεται από πλούσιο οπτικό και ακουστικό υλικό.