Ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτητικές συνθήκες της εργασιακής καθημερινότητας. Καθηγητές που διδάσκουν στη μητρική τους γλώσσα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να γίνει η διδασκαλία όσο γίνεται πιο ευχάριστη και εποικοδομητική με το κατάλληλο για την ηλικία υλικό.

--

Τα Αγγλικά αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η γνώση τους θεωρείται άτυπα υποχρεωτική και πολλές φορές συναντάμε περισσότερες αγγλικές λέξεις από ότι φανταζόμαστε. Βρίσκονται παντού και η χρήση τους έχει γίνει πλέον μία ασυναίσθητη συνήθεια. Αυτό όμως δεν αρκεί για τη σωστή εκμάθηση της γλώσσας. Επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει πάντα χρόνος να μάθει κανείς κάτι νέο, ανεξάρτητα από την ηλικία, έχουμε δημιουργήσει το πρόγραμμα «Αγγλικά για Ενήλικες».

Βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι φροντίζει να φτάσει τους σπουδαστές εκεί που επιθυμούν ανάλογα με τους στόχους τους. Προσφέροντας πολλές επιλογές αναφορικά με τις μέρες και τις ώρες των μαθημάτων, προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το απαιτητικό και γεμάτο πρόγραμμα του κάθε ενήλικα. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να κάνουμε τη διδασκαλία όσο γίνεται πιο ευχάριστη και εποικοδομητική με το κατάλληλο για την ηλικία υλικό.

Η χρήση νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με την πολύτιμη εμπειρία των native speaking καθηγητών μας, βοηθούν να ξεπεραστούν ακόμα και οι ενδεχόμενες λανθασμένες μαθησιακές εμπειρίες του παρελθόντος (false beginners) δίνοντας τα εφόδια για την εξέλιξη της γλώσσας και σε πιο προχωρημένα επίπεδα!