Η γνώση δεν χτίζει μόνο το βιογραφικό σου, αλλά και τις επαγγελματικές σου συναλλαγές. Γι’ αυτό στο Siountri School, μπορείς να παρακολουθήσεις εξειδικευμένα μαθήματα Αγγλικών για στελέχη επιχειρήσεων με καθηγητές που διδάσκουν στη μητρική τους γλώσσα. Εστιάζουμε στην τελειοποίηση της γλώσσας, αλλά και στην ειδική επαγγελματική φρασεολογία που είναι όλο και περισσότερο απαραίτητη.

---

Αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα εκμάθησης αγγλικών απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτύξουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες σε ένα σύγχρονο και δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων όπως:

  • Μελέτη ειδικών περιπτώσεων (case studies)
  • Εισαγωγή στην επαγγελματική ορολογία
  • Ανάπτυξη διαλόγων μέσα από πραγματικές συνθήκες εργασίας
  • Κατανόηση κειμένων που σχετίζονται με ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες
  • Μεταφράσεις σύντομων κειμένων και άρθρων από εφημερίδες όπως την Wall Street Journal και τους Financial Times

Λαμβάνοντας υπόψη τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται το στέλεχος κάθε εταιρείας το κάθε πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα. Ενδεικτικά το πρόγραμμα μπορεί να έχει ως επίκεντρο τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, εισαγωγές και εξαγωγές, τράπεζες, διοίκηση επιχειρήσεων, ναυτιλιακά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, χρηματοδότηση, πωλήσεις κλπ.