Με στόχο να αποκτήσουν τις βασικότερες γνώσεις τόσο επικοινωνιακά, όσο και γραπτά, τα τμήματα αρχικού επιπέδου αποτελούν την ιδανική εισαγωγή στα Αγγλικά για τους ενήλικες μαθητές μας.

---

Κάθε αρχή δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη, αλλά εποικοδομητική, συστηματική και απλή. Γι’ αυτό και στα μαθήματα αγγλικών που προσφέρουμε, έχουμε φροντίσει την κάθε λεπτομέρεια.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του πρώτου έτους οι σπουδαστές θέτουν τις βάσεις για μια ενδελεχή γνώση της αγγλικής γλώσσας μελετώντας μεθοδικά τα βασικά γραμματικά φαινόμενα (άρθρα, χρόνοι, πληθυντικοί, βαθμοί επιθέτων κ.ά.) καθώς και λεξιλόγιο απαραίτητο για  να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε απλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Τα βιβλία είναι δομημένα με τρόπο που να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και καλύπτουν θέματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων σπουδαστών.