Με τις βασικές γνώσεις δεδομένες, τα προγράμματα των τμημάτων εξοικείωσης έχουν στόχο να καλλιεργήσουν την ευχέρεια του γραπτού και προφορικού λόγου.

---

Για τους σπουδαστές που γνωρίζουν τα βασικά και θέλουν να εμβαθύνουν στη γραπτή και προφορική μορφή της γλώσσας, τα προγράμματα εξοικείωσης προσφέρουν τα κατάλληλα εφόδια.

Πιο αναλυτικά, στη διάρκεια του δεύτερου έτους οι σπουδαστές μυούνται σε πιο σύνθετη γραμματική (όπως πλάγιος λόγος και παθητική φωνή) και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους αποκτώντας μια πρώτη επαφή με τους ιδιωματισμούς (Idioms) και τις ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας (όπως τα Phrasal Verbs).

Ταυτόχρονα αρχίζουν να εξοικειώνονται σταδιακά με τη δομή του FCE (Lower). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τέλος στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής περισσότερο σύνθετου γραπτού λόγου.