Με στόχο το πτυχίο Lower, οι ενήλικες μαθητές των τμημάτων μεσαίου επιπέδου προετοιμάζονται με τρόπο προσαρμοσμένο στο απαιτητικό τους πρόγραμμα για να πετύχουν.

--- Στη διάρκεια του τρίτου έτους η διδασκαλία είναι προσανατολισμένη στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις του Lower. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο, είναι σε θέση να επικοινωνούν γραπτά και προφορικά με αυτοπεποίθηση, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών καταστάσεων.