Αν πρέπει να πείσεις τον εργοδότη σου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ότι οι γνώσεις των Αγγλικών σου είναι επαρκείς, τότε το TOEIC είναι ένα από τα πτυχία που χρειάζεσαι. Η συχνή διεξαγωγή των εξετάσεων το καθιστούν ένα από τα πιο δημοφιλή και ευέλικτα τεστ στην Ελλάδα.

---

Από το 1979 διάφοροι οργανισμοί ανά τον κόσμο χρησιμοποιούσαν το TOEIC για να προσλάβουν εργαζομένους από χώρες όπου η αγγλική δεν ήταν η μητρική τους γλώσσα. Έτσι, η συγκεκριμένη εξέταση συνδέθηκε με την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα σε όλους όσους στοχεύουν κάτι τέτοιο. Το TOEIC αριθμεί σε ετήσια βάση περίπου 5 εκατομμύρια υποψήφιους σε όλο τον κόσμο, και θεωρείται ένα από σημαντικότερα πτυχία πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας. Πέρα από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το TOEIC αναγνωρίζεται επίσης ως έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΑΣΕΠ. Στο Siountri School ο δρόμος για ένα υψηλό σκορ στο TOEIC είναι κάτι εύκολο και πραγματοποιήσιμο.

Διδακτικό Προσωπικό
Επειδή στο TOEIC εξετάζεται η γνώση των Αγγλικών σε συνθήκες εργασίας εξωτερικού, πιστεύουμε πως μόνο καθηγήτριες που διδάσκουν στη μητρική τους γλώσσα μπορούν να εξασφαλίσουν άριστη διδασκαλία προσαρμοσμένη εξ’ ολοκλήρου στις ανάγκες και τις προδιαγραφές του TOEIC!

Σύγχρονη Τεχνολογία
Οι σύγχρονοι υπολογιστές μας είναι διαθέσιμοι όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να μπορούν οι υποψήφιοι να εξασκούνται όσο το δυνατόν περισσότερο με τη μορφή του TOEIC και με την επιλύση παλαιότερων θεμάτων.

Πρόγραμμα Σπουδών
Τα τμήματα TOEIC πάντα ολιγομελή και συνεκτικά είναι ευέλικτα στα ωράρια των σπουδαστών μας και προσαρμόζονται στις εργασιακές τους ανάγκες. Στόχος μας  είναι να αντιμετωπίζεται ο καθένας σαν μια μονάδα με διαφορετικά δυνατά σημεία και αδυναμίες. Έτσι κάθε μαθητής κατορθώνει να φτάσει το δυνητικά υψηλότερο δυνατό σκορ.