Η ευελιξία του χρόνου που έχουν οι φοιτητές στα χέρια τους είναι ιδανική για να βελτιώσουν το επίπεδο στα Αγγλικά τους μέσα από ένα πρόγραμμα εφοδιασμένο με νέες τεχνολογίες, νεανικές παρέες και διδακτικό προσωπικό που υπογράφει την επιτυχία.

---

Η φοιτητική ζωή είναι μια περίοδος ιδανική για τον εμπλουτισμό γνώσεων κάθε είδους. Στο Siountri School στο πρόγραμμά μας «Αγγλικά για Φοιτητές» οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεχωριστή αντιμετώπιση με ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την ηλικία και για το ιδιόρρυθμο πρόγραμμά τους. Το σχετικά πιο ευέλικτο πρόγραμμα των φοιτητών, εξυπηρετείται με πρωινά τμήματα και με την εναρμόνιση του μαθήματος αγγλικών με νεανικού περιεχομένου διδακτική ύλη. Νεανικές παρέες, νέες τεχνολογίες και native-speaking καθηγητές αγγλικών δημιουργούν το τέλειο σκηνικό για τα μελλοντικά σχέδια που κάνει κάθε φοιτητής.