Για τους φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν και πιστοποίηση πέρα από γνώση, τα τμήματα μεσαίου επιπέδου είναι τα πλέον κατάλληλα, αφού συνδυάζουν την κατάλληλη προετοιμασία με την ευελιξία των ωρών.

---

Οι μαθητές μας που ταυτόχρονα σπουδάζουν και βρίσκονται στο επίπεδο αυτό είναι πλέον ένα βήμα πριν από την προετοιμασία για το δίπλωμα ορόσημο (επιπέδου Β2 – Lower). Εδώ, στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να ενισχύσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά στη γραμματική της αγγλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Η διδασκαλία εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά.

Τα εξειδικευμένα μαθήματά αγγλικών για φοιτητές τόσο με τα πρωινά τμήματα και το ευέλικτο πρόγραμμά μας, όσο και με τη σύγχρονη μεθοδολογία μας που διδάσκεται από το native speaking προσωπικό μας, υπογράφουν την επιτυχία! Τέλος, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία προσανατολίζεται στο υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται όσο το δυνατόν νωρίτερα.