Σε αυτό το επίπεδο, μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών δομών, οι μαθητές μας έρχονται σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της αγγλικής γλώσσας (τοπωνύμια, διαφορετικές προφορές, εκφράσεις της καθομιλουμένης), ουσιαστικά διανύοντας την απόσταση από την έννοια της εκμάθησης σε αυτή της εκπαίδευσης.

---

Στα τμήματα αγγλικών για παιδιά του πρώτου επιπέδου, οι βασικοί στόχοι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι τόσο η εδραίωση και η συστηματοποίηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης, όσο και η ολοκληρωμένη εκμάθηση των βασικών δομών και του τρόπου λειτουργίας της αγγλικής γλώσσας. Οι σπουδαστές μας διδάσκονται το μεγαλύτερο μέρος της γραμματικής, εξοικειώνονται με τους βασικούς ιδιωματισμούς της αγγλικής γλώσσας και εμπλουτίζουν σημαντικά το λεξιλόγιό τους σε βαθμό που να είναι σε θέση να κατανοήσουν αλλά και να συνεννοηθούν στη γλώσσα.

Επιπλέον, οι μαθητές εξασκούνται στην κατανόηση κειμένων ποικίλου περιεχομένου, καθώς και στην παραγωγή γραπτού λόγου (με τη μορφή εκθέσεων, formal και informal letters κλπ). Τα μαθήματα αγγλικών γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση Smart board, ώστε να βοηθούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή του μαθήματος. Το διαδραστικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι πλούσιο και καλύπτει όλες τις ενότητες, με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου, ακουστική κατανόηση, κατανόηση κειμένου και συμπληρωματικό υλικό.

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν τον κύκλο μαθημάτων του πρώτου επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και να δώσουν με επιτυχία για το Preliminary English Test (PET) που αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.