Η διαδικασία εκμάθησης αποκτά στόχο. Αυτό σημαίνει ότι όλο το πρόγραμμα προσανατολίζεται στην εκπλήρωση των προϋποθέσεων για να περάσουν οι μαθητές μας τις εξετάσεις που βρίσκονται προ των πυλών.

---

Στο επίπεδο αυτό, ένα βήμα πριν από την προετοιμασία για το πρώτο δίπλωμα ορόσημο (επιπέδου Β2 – Lower), στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και να καλυφθούν. Οι μαθητές ενισχύουν και εδραιώνουν πλέον τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γραμματική της αγγλικής γλώσσας, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. Η εκμάθηση αγγλικών εξακολουθεί να προσανατολίζεται στη βελτίωση και τελειοποίηση των ικανοτήτων των μαθητών να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα, να παράγουν σύνθετο γραπτό λόγο και να επικοινωνούν προφορικά.

Με τη βοήθεια πολύτιμης τεχνολογίας και με βιβλία που έχουν θεματολογία βασισμένη στη σύγχρονη εφηβική κουλτούρα, οι μαθητές παραμένουν συγκεντρωμένοι και η μαθησιακή διαδικασία γίνεται εξαιρετικά ευχάριστη και αποτελεσματική. Τέλος, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία προσανατολίζεται στο υλικό και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται αρκετά νωρίς.