Η τελειοποίηση των Αγγλικών είναι μια απαιτητική διαδικασία. Γι’ αυτό, ξεκίνα εγκαίρως την προετοιμασία σου με τη βοήθεια των native speaking καθηγητών μας, για σίγουρη επιτυχία!

---

Στο Proficiency για παιδιά ακολουθούμε συγκεκριμένη μεθοδολογία ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην τάξη, να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και να επικοινωνούν άρτια σε γραπτό και προφορικό επίπεδο. Με native-speaking καθηγητές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες τεχνολογίες, η επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency είναι δεδομένη!

Αγγλόφωνοι καθηγητές – Διδασκαλία μόνο στα Αγγλικά
Οι καθηγήτριές μας διδάσκουν μόνο στη μητρική τους γλώσσα, καθώς έχουν την ικανότητα ως native speakers να χειρίζονται άψογα τα Αγγλικά σε κάθε επίπεδο. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους μαθητές να τελειοποιήσουν την προφορά τους και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με άνεση και ευχέρεια σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ολιγομελή Τμήματα
Στα ολιγομελή (6-7 άτομα) τμήματα Proficiency για παιδιά, το καθηγητικό προσωπικό μας μπορεί να αφιερώσει όσο χρόνο απαιτείται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, εντοπίζοντας και βελτιώνοντας τις μεμονωμένες αδυναμίες ή ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για σίγουρη επιτυχία στην αναμέτρησή του με το Proficiency.

Χρήση Νέων Τεχνολογιών
Με διαδραστικούς πίνακες, ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες της επικαιρότητας, το Proficiency για παιδιά αποκτά άλλο ενδιαφέρον. Οι καθηγητές μας αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, ώστε ο κάθε μαθητής να εξελίσσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του, ερχόμενος ακόμα πιο κοντά στην απόκτηση του Proficiency.

Progress Monitoring – Παρακολούθηση Προόδου
Μέρος του Proficiency για παιδιά είναι και το Progress Monitoring στο γραπτό και προφορικό μέρος των εξετάσεων, σε εβδομαδιαία βάση και σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων. Με τον τρόπο αυτό, καταφέρνουμε να έχουμε μία σωστή εικόνα της πορείας και της προόδου του μαθητή, αλλά και την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση!

Κύκλος Μαθημάτων – Μεθοδολογία
Η προετοιμασία για την απόκτηση του Proficiency διαρκεί συνήθως ενάμιση (1,5) με δύο (2) χρόνια, ανάλογα με το επίπεδο του σπουδαστή. Η περίοδος αυτή μπορεί να περιοριστεί σε ένα (1) χρόνο, με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής θα παρακολουθεί συνδυαστικά μαθήματα Proficiency 1ου και 2ου χρόνου μαζί και ότι το επίπεδο Αγγλικών του είναι ήδη υψηλό.