Είναι σημαντικό για την επιλογή και την προετοιμασία ενός διπλώματος Αγγλικών να λαμβάνονται υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, και οι ανάγκες των μαθητών, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και αμέσως μετά η πιστοποίησή της.

---

Τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ανά τον κόσμο δημιούργησαν τα πτυχία που σε εμάς σήμερα είναι γνωστά ως: Lower και Proficiency (Cambridge και Michigan), IELTS, TOEFL, TOEIC, GRE και GMAT. Υπάρχουν και άλλα πτυχία τα οποία αφορούν σε μικρότερα επίπεδα όπως το KET και το PET τα οποία πιστοποιούν βασική και προκαταρκτική γνώση των Αγγλικών, και απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού.

Η σωστή και συστηματική δουλειά που γίνεται στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας είναι από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας του Siountri School στην πορεία για τις εξετάσεις Αγγλικών. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής που έχει διδαχθεί τη γλώσσα από native speaking καθηγητές και έχει δουλέψει εντατικά και με παρακολούθηση πάνω στην εξέταση δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αντιμετωπίζουμε τις εξετάσεις ως αναπόσπαστο κομμάτι στη διαδικασία της εκμάθησης και τελειοποίησης της γλώσσας.

Μέσω ειδικού προγράμματος (Progress Monitoring) που πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, οι μαθητές εξασκούνται πάνω σε έγκυρη θεματολογία εξετάσεων προηγούμενων ετών, στα προφορικά και στα γραπτά, με σκοπό να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και εξοικειωμένοι με το format και τις διαδικασίες των εξετάσεων.

Τα διπλώματα Αγγλικών έρχονται ως επιβράβευση και επισφράγιση της προσπάθειας των μαθητών και των καθηγητών. Γι’αυτό είναι σημαντικό να έπονται της καλής γνώσης της γλώσσας. Η εξάσκηση και η πρακτική σε μία ξένη γλώσσα σε καθημερινή βάση – μέσω βιβλίων, ξενόγλωσσων εκπομπών ή και προφορικής επικοινωνίας – δε θα έπρεπε να σταματάει με την απόκτηση ενός πτυχίου, αντίθετα πρέπει αυτό να αποτελεί εφαλτήριο για συνεχή βελτίωση των γνώσεών μας.