Πάρτε λίγο από την αίγλη του ιστορικού University of Cambridge και πιστοποιήστε τις γνώσεις σας στα Αγγλικά με την σφραγίδα ενός από τα πιο διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου.

---

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται με τα διπλώματα που παρέχει το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ύστερα από επιτυχείς γραπτές και προφορικές εξετάσεις οι οποίες οργανώνονται από το ίδιο το Πανεπιστήμοο στη χώρα μας. Τα διπλώματα είναι πλήρως εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, χωρίς κάποιο να είναι προαπαιτούμενο προκειμένου ο σπουδαστής να προχωρήσει στο επόμενο δίπλωμα.

Key English Test (KET)
Η εξέταση Key English Test (KET) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και προσφέρει ένα βασικό πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προετοιμάζοντας τον υποψήφιο για τις λοιπές εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL.

Preliminary English Test (PET)
Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με αγγλόφωνους ή μη ομιλητές.

First Certificate in English (FCE) – Lower
Το First Certificate in English είναι το δίπλωμα ορόσημο στην αγγλική γλώσσα και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοι του διπλώματος Lower είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές δομές της αγγλικής γλώσσας με αρκετή άνεση και ευχέρεια. Επιπλέον, κατέχουν ένα ευρύ λεξιλόγιο που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση στις περισσότερες από τις καθημερινές, κοινωνικές περιστάσεις. Για τους μικρούς σε ηλικία ενδιαφερόμενους, υπάρχει πλέον και το FCE for Schools του οποίου η θεματολογία ταιριάζει περισσότερο σε παιδιά.

Certificate of Advanced in English (CAE)
Το Certificate of Advanced in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι σπουδαστές που θα ολοκληρώσουν τα μαθήματα Αγγλικών στο επίπεδο αυτό είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια και άνεση, να ανταποκρίνονται στις περισσότερες περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής και να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Συνήθως, οι υποψήφιοι χρειάζονται ένα επιπλέον έτος προετοιμασίας μετά την απόκτηση του First Certificate in English προκειμένου να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για το CAE.

Certificate of Proficiency in English (CPE)
Πρόκειται για ένα απαιτητικό δίπλωμα που πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση (επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) και είναι ικανοί να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα (αλληλογραφία, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων κ.α.).