Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου του Michigan εδώ και 73 χρόνια κατέχει ηγετική θέση στην αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης Αγγλικών παγκοσμίως.

---

Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Αμερικής, το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει διακριθεί για τα ερευνητικά του προγράμματα σε όλους τους κλάδους αλλά και για την ευρεία γκάμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του προγραμμάτων. Σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας το τοποθετούν στα πρώτα της παγκόσμιας κατάταξης, αξιοζήλευτο και αξιοθαύμαστο ακόμα και από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Τα διπλώματα αγγλικής γλώσσας που χορηγεί είναι πλήρως εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, χωρίς κάποιο να είναι προαπαιτούμενο προκειμένου ο σπουδαστής να προχωρήσει στο επόμενο δίπλωμα.

Basic Communication Certificate in English (BCCE)
To BCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το δίπλωμα αυτό παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ότι ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο Αγγλικών και να χειριστεί αποτελεσματικά τις βασικές δομές της γλώσσας. Η εξέταση για το BCCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη: κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading), παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) και προφορική εξέταση (Speaking).

Certificate of Competency in English (ECCE)
Το δίπλωμα ECCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (επίπεδο Lower) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α. Το πτυχίο αυτό είναι επίσημα αναγνωρισμένο τόσο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. H εξέταση για το ECCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη: έκθεση (Writing), κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), γραμματική, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Vocabulary and Reading Comprehension) και προφορική εξέταση (Speaking).

Advanced Level Certificate in English (ALCE)
Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Το δίπλωμα αυτό παρέχει μια έγκυρη πιστοποίηση στον κάτοχό του ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών,  τόσο σε εργασιακό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγγλόφωνων πανεπιστημίων. Η εξέταση για το ALCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη: κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading), παραγωγή γραπτού λόγου (Writing), προφορική εξέταση (Speaking).

Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Το Certificate of Proficiency in English (ECPE) πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και ο κάτοχος του μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Πρόκειται για γραπτή και προφορική εξέταση που αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη: έκθεση (Writing), κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), γραμματική, Cloze, λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension) και προφορική εξέταση (Speaking).