Μια διαφορετική προσέγγιση στο «μάθημα» Αγγλικών με στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν άνεση στη διαχείριση της γλώσσας σε προφορικό επίπεδο.

---

Το πρόγραμμα Tea Time του Siountri School είναι μία σειρά από πρωτοποριακά μαθήματα προφορικής εξάσκησης με δύο διαβαθμίσεις ανάλογα με το επίπεδο της γλώσσας των μαθητών (μεσαίο και υψηλό επίπεδο). Σκοπός του μαθήματος είναι να καλλιεργηθεί στο μέγιστο βαθμό το επίπεδο στην επικοινωνία της γλώσσας. Πολλοί μαθητές, ενώ παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση στο γραπτό λόγο, δεν νιώθουν την ίδια σιγουριά όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουν στα Αγγλικά.

Με τα μαθήματα του Tea Time, οι σπουδαστές μας μπορούν να βελτιώσουν τόσο το επίπεδο του προφορικού τους λόγου, όσο και την αυτοπεποίθησή τους στη διαχείριση της γλώσσας. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από εξάσκηση που είναι εμπλουτισμένη με διασκέδαση και παιχνίδι, σε αντίθεση με τον αυστηρά διδακτικό χαρακτήρα που έχουν τα μαθήματα Αγγλικών. Οι native speaking καθηγητές μας συμβάλουν στο να μάθουν οι σπουδαστές μας τη φυσική ροή της αγγλικής γλώσσας, να εκφράζονται με φράσεις της καθημερινότητας, να μπαίνουν στον τρόπο σκέψης της και όχι απλά να «μεταφράζουν» την ελληνική τους σύνταξη στην αγγλική.