Ένα πρόγραμμα για να μπορούν οι σπουδαστές μας να ανταποκρίνονται με ευχέρεια στις βασικές ανάγκες επικοινωνίας στα Αγγλικά.

---

Για τους μαθητές που έχουν αποκτήσει ακόμα και πτυχία επιπέδου B2 (Lower) δεν είναι αυτονόητο ότι μπορούν να εκφράζονται και να μετατρέπουν τις γνώσεις τους σε καθημερινή προφορική επικοινωνία. Οι καθηγητές μας, μέσω του προγράμματος εκμάθησης αγγλικών Tea Time, διδάσκοντας πάντα στη μητρική τους γλώσσα, τους βοηθούν να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να επικοινωνούν με άνεση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω απλών βιωματικών ασκήσεων και δημιουργώντας αναπαραστάσεις καθημερινών καταστάσεων που μπορεί να απαιτήσουν την γνώση Αγγλικών. Τέλος, οι μαθητές ασχολούνται και με ορολογία διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει και στην εργασία τους.