Είμαι κάτοχος Lower / Proficiency, ωστόσο έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που έδωσα εξετάσεις. Θα μπορέσω να παρακολουθήσω κάποιο από τα τμήματα συνομιλίας;

Ασφαλώς. Τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών είναι ειδικά σχεδιασμένα για άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την ευχέρεια λόγου τους και να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα που έχει περάσει από τις τελευταίες εξετάσεις για την απόκτηση κάποιου πτυχίου.

Πρωταρχικός σκοπός μου είναι να βελτιώσω την ευχέρεια λόγου μου στα Αγγλικά αλλά ταυτόχρονα θέλω να θυμηθώ ορισμένα γραμματικά φαινόμενα. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή;

Μπορεί η βαρύτητα στα μαθήματα αγγλικών να δίνεται στον προφορικό λόγο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν σύντομες επαναληπτικές ασκήσεις σε γραμματικά φαινόμενα και συντακτικό (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο), μιας και αυτές είναι στενά συνυφασμένες με μια ολοκληρωμένη και σωστή επικοινωνία.

Κατανοώ ότι είναι αναγκαίο να επικοινωνώ με ευχέρεια στα Αγγλικά για την επαγγελματική μου εξέλιξη, ωστόσο εργάζομαι αρκετές ώρες καθημερινά και δεν έχω χρόνο για πολύωρη μελέτη στο σπίτι. Η παρακολούθηση του Tea Time απαιτεί πολλές ώρες μελέτης;

Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας για την βελτίωση του προφορικού σας λόγου γίνεται στην αίθουσα σε στενή συνεργασία με τις έμπειρες καθηγήτριες του Siountri School, που έχουν την αγγλική γλώσσα ως μητρική, δεν χρειάζεται πολύωρη μελέτη στο σπίτι. Η συστηματική παρουσία σας στην τάξη είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία σας.

Ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους με αποτέλεσμα να χάνω ορισμένα μαθήματα. Επηρεάζει αυτό τη φοίτηση μου;

Κάθε μάθημα του Tea Time είναι αυτοτελές. Η θεματολογία, ο κύκλος ασκήσεων και οι συζητήσεις αλληλεπίδρασης διαφέρουν κάθε φορά. Με τον τρόπο αυτό η παρουσία σας στα μαθήματα δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση όλων των προηγούμενων. Βεβαίως, η συχνή παρακολούθηση είναι αυτή που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τον προφορικό σας λόγο.

Σε ποιούς απευθύνονται τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών;

Τα τμήματα συνομιλίας Αγγλικών είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες επαγγελματιών που θέλουν να εξελίξουν την ευχέρεια επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους. Επιπλέον, απευθύνονται σε ενήλικες, κατόχους Lower ή Proficiency, που θέλουν να έχουν συνεχή επαφή με την αγγλική γλώσσα και σε φοιτητές που αποσκοπούν σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και θέλουν να προετοιμαστούν για το TOEFL ή το IELTS (δυο από τα πιο έγκυρα και αναγνωρισμένα αποδεικτικά για την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας).