Μέσα από μία διαβάθμιση διαφορετικών επιπέδων, από το Ν5 μέχρι το Ν1, τα ιαπωνικά πτυχία προσφέρουν την κατάλληλη πιστοποίηση για την αντίστοιχη ανάγκη.

---

H δοκιμασμένη μεθοδολογία μας σας προετοιμάζει με μοναδικό στόχο τη σωστή εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας και την εγγυημένη επιτυχία σας στις εξετάσεις των ακόλουθων πτυχίων:

N5 (πρώην επίπεδο 4 – Γιόνκιού)
Το πτυχίο αυτό απαιτεί την κατοχή των πολύ βασικών στοιχείων της γραμματικής, την ικανότητα γραφής με Hiragana, Katakana (συλλαβικές γραφές) και περίπου 100 Kanji (ιδεογράμματα). Επιπλέον, απαιτείται η γνώση περίπου 800 λέξεων, η συμμετοχή σε απλές συνομιλίες, καθώς και η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης μικρών και απλών προτάσεων.

Ν4 – (πρώην επίπεδο 3 – Σανκιού)
Το πτυχίο αυτό απαιτεί την κατοχή βασικών στοιχείων της γραμματικής, την γνώση περίπου 300 Kanji (ιδεογράμματα) και περίπου 1.500 λέξεων. Επιπλέον, απαιτείται η συμμετοχή σε καθημερινές συζητήσεις και η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης απλών κειμένων και προτάσεων.

Ν3 – (νέο επίπεδο)
Το νέο αυτό πτυχίο έρχεται να καλύψει το μεγάλο χάσμα στο εύρος γνώσεων μεταξύ επιπέδου 3 και επιπέδου 2. Απαιτεί την κατοχή πιο σύνθετων στοιχείων της γραμματικής, την γνώση περίπου 650 Kanji (ιδεογράμματα) και περίπου 4.000 λέξεων. Επιπλέον, απαιτείται η συμμετοχή σε συζητήσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και η ικανότητα γραφής και ανάγνωσης πιο σύνθετων κειμένων και προτάσεων.

N2 – (πρώην επίπεδο 2 – Νικιού)
Το πτυχίο αυτό απαιτεί την κατοχή σχετικά υψηλού επιπέδου γραμματικής, τη γνώση περίπου 1.000 Kanji (ιδεογράμματα) και περίπου 6.000 λέξεων. Ο κάτοχός του είναι σε θέση να συζητά, να γράφει και να διαβάζει για θέματα γενικής φύσεως.

N1 (πρώην επίπεδο 1 – Ικκιού)
Το πτυχίο αυτό απαιτεί την κατοχή υψηλού επιπέδου γραμματικής, τη γνώση περίπου 2.000 Kanji (ιδεογράμματα) και περίπου 10.000 λέξεων. Ο κάτοχός του χειρίζεται τόσο καλά την ιαπωνική γλώσσα που θα μπορεί να ζήσει και να εργαστεί στην Ιαπωνία.