Κανένα εγχείρημα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να έχεις τη σωστή μέθοδο. Δεν πρόκειται για φιλοσοφικό ρητό από την Ιαπωνία, αλλά θα μπορούσε να περιγράψει τη δική μας φιλοσοφία για τον τρόπο που διδάσκουμε Ιαπωνικά σε φοιτητές και ενήλικες.

--- Με ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενήλικων μαθητών μας αλλά και με εκσυγχρονισμένη μεθοδολογία που συναντά τις υψηλές απαιτήσεις της γλώσσας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν να μιλούν, να γράφουν και να διαβάζουν Ιαπωνικά. Εκτός από τις ιαπωνικές συλλαβικές γραφές Hiragana και Katakana, οι μαθητές μας μαθαίνουν και τα Kanji (ιδεογράμματα) καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της γλώσσας και του πολιτισμού της Ιαπωνίας. Έτσι, έχοντας θέσει σωστές βάσεις από την αρχή οι σπουδαστές μας μπορούν πιο εύκολα να συνεχίσουν στην εις βάθος εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας. Το Siountri School, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία του στη διδασκαλία των Ιαπωνικών και τις γνώσεις των ιαπωνικής καταγωγής καθηγητριών του, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που θα οδηγήσει τους μαθητές όχι μόνο στην απόκτηση ενός από τα διπλώματα Ιαπωνικών αλλά και στην αναδίπλωση όλων των πτυχών της γλώσσας και της κουλτούρας αυτού του ασιατικού πολιτισμού.