Στο Siountri School «περνάμε» από εξετάσεις καθημερινά, αφού ενημερωνόμαστε συνεχώς για όλες τις εξελίξεις στα διπλώματα της κινέζικης γλώσσας, προετοιμάζοντας τους μαθητές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

---

Όπως σε κάθε ξένη γλώσσα, η σωστή προετοιμασία από την αρχή είναι σημαντική, καθώς έτσι τίθενται οι κατάλληλες βάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν αργότερα τους μαθητές να αφομοιώσουν καλύτερα τη γλώσσα και να βελτιωθούν, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν κάποια από τα διπλώματα HSK, BCT και YCT, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στο Siountri School η προετοιμασία για την απόκτηση των διπλωμάτων Κινέζικων περιλαμβάνει εξοικείωση με τη μορφή της εξέτασης, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.