Ένας από τους βασικούς λόγους να προτιμήσει κανείς το Siountri School είναι ότι προσφέρουμε την κατάλληλη εκπαίδευση για εξειδικευμένο κοινό με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Όπως για παράδειγμα, η προετοιμασία για να αποκτήσετε το δίπλωμα BCT που εξετάζει το επίπεδο των Κινέζικων για σπουδαστές με επιχειρηματικό ή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

---

Το BCT είναι μία εξέταση που αξιολογεί το επίπεδο της κινέζικης γλώσσας ατόμων που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό κόσμο και των οποίων τα Κινέζικα δεν είναι η μητρική γλώσσα. Σε σχέση με άλλα διπλώματα, έχει πιο πρακτικό χαρακτήρα και εξετάζει τις επικοινωνιακές ικανότητες των σπουδαστών σε θέματα επιχειρηματικού και κοινωνικού προσανατολισμού αλλά και της καθημερινότητας. Το BCT  παρέχει έτσι μία σημαντική βάση αξιολόγησης για τους εργοδότες, αναφορικά με το επίπεδο της κινέζικης γλώσσας που κατέχουν οι υποψήφιοι για την ανάληψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας σε μια εταιρεία, αλλά και για τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Κινέζικα Πανεπιστήμια) τα οποία χρειάζεται να αξιολογήσουν το επίπεδο των επιχειρηματικών Κινέζικων που κατέχουν οι υποψήφιοι σπουδαστές τους, ώστε να τους κατατάξουν σε αντίστοιχα τμήματα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του BCT είναι ότι αποτελείται από 2 ανεξάρτητες ενότητες: η πρώτη εξετάζει την κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, ενώ η δεύτερη εξετάζει την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Οι σπουδαστές μπορούν να εξεταστούν στη μία ή και στις δύο ενότητες κάθε φορά, οπότε λαμβάνουν πιστοποιήσεις για την κάθε ενότητα ξεχωριστά. Η εξέταση είναι ενιαία για όλα τα επίπεδα και η  συνολική βαθμολογία που μπορεί να πετύχει ο υποψήφιος κυμαίνεται από 0 έως 1000 βαθμούς, οπότε και κατατάσσεται στο κάθε επίπεδο. Δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με την ηλικία, το επίπεδο της μόρφωσης ή το χρόνο που έχουν διδαχθεί Κινέζικα οι υποψήφιοι.

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό να σας ενημερώσει για τα διπλώματα που προσφέρονται στην κινεζική γλώσσα από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου καθώς και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των γλωσσών.

BCT 1 – Πρώτο Επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται οι μαθητές που πιθανότατα έχουν κάποιες γνώσεις Κινέζικων, αλλά δεν γνωρίζουν τίποτα σχετικά με την χρήση της γλώσσας σε επαγγελματικούς χώρους, γι’ αυτό και δεν υπάρχει πιστοποίηση σε αυτό το επίπεδο. Οι σπουδαστές του επιπέδου αυτού έχουν μάθει τη βασική επαγγελματική ορολογία και μπορούν να συστηθούν και να συνομιλήσουν με απλές προτάσεις με συναδέλφους τους στα Κινέζικα.

BCT 2 – Δεύτερο Επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές, αφού έχουν θέσει γερές βάσεις και μπορούν να συμμετάσχουν σε απλές συνομιλίες με συναδέλφους τους, μαθαίνουν το λεξιλόγιο που χρειάζεται για να πραγματοποιήσουν διαπραγματεύσεις, να ρωτήσουν για τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Από εδώ και πέρα, το μάθημα εξειδικεύεται στις ανάγκες του κάθε επαγγελματία. 

BCT 3 – Τρίτο Επίπεδο
Σε αυτό το επίπεδο, οι βασικές γνώσεις των σπουδαστών είναι σε πολύ καλό επίπεδο και οι ίδιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με επιτυχία για θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα και επιχειρηματικές δραστηριότητες . Έτσι τους δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν στην ορολογία του επαγγέλματός τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου στα θέματα που αφορούν την εργασία τους. Μετά το τέλος του τρίτου έτους οι σπουδαστές μπορούν να εκφραστούν στα Κινέζικα, όχι μόνο προφορικά αλλά και γραπτά, και να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις.

BCT 4 – Τέταρτο Επίπεδο
Στόχος του τέταρτου έτους είναι να οδηγήσει τους σπουδαστές ένα βήμα πιο μπροστά στην επικοινωνία τους στα Κινέζικα ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα υψηλότερο και πιο απαιτητικό επίπεδο λεξιλογίου και επαγγελματικών διαπραγματεύσεων. Έτσι οι τελειόφοιτοι αυτού του επιπέδου είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σωστά και με ευχέρεια, να συμμετάσχουν ενεργά σε μια συνάντηση στο χώρο εργασίας τους, καθώς και να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα θεμάτων.

BCT 5 – Πέμπτο Επίπεδο
Στόχος του πέμπτου έτους είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές ώστε να μπορούν με ευχέρεια να συνομιλούν και να εκφράσουν την άποψη τους πάνω σε σύνθετα θέματα. Επίσης, τελειώνοντας το πέμπτο έτος, οι σπουδαστές μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τη γλώσσα ακόμα και από συναδέλφους τους που τα Κινέζικα είναι η μητρική τους γλώσσα και να συνομιλήσουν μαζί τους για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας πιο εξειδικευμένη και δύσκολη επιχειρηματική ορολογία.