Αν είσαι φοιτητής ή απλά δουλεύεις, μάθε Κινέζικα... με το πάσο σου! Γιατί στο Siountri School έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στους ρυθμούς της δικής σου καθημερινότητας.

---

Στο Siountri School λαμβάνουμε υπόψη μας το απαιτητικό πρόγραμμα των ενηλίκων σπουδαστών μας, γι’αυτό και έχουμε δημιουργήσει ένα συνδυασμό προγραμμάτων για όλα τα επίπεδα, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να επιλέξουν εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Τα μαθήματα Κινέζικων για Φοιτητές και Ενήλικες διεξάγονται με τον πιο κατάλληλο τρόπο, με σκοπό να προσφέρουν, μέσω της ολοκληρωμένης μεθοδολογίας και τη χρήση της νέας τεχνολογίας, το επιθυμητό αποτέλεσμα στη διδασκαλία αλλά και στις εξετάσεις για τα διπλώματα HSK.

Όταν οι επαγγελματικές συνθήκες ή ο επαγγελματικός προσανατολισμός το απαιτούν, οι καθηγήτριες ενσωματώνουν στη διδακτέα ύλη τους σημαντικά στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες του επιχειρηματικού κόσμου της Κίνας, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν καλά τις πτυχές αυτές του κινέζικου πολιτισμού σε ενδεχόμενο ταξίδι τους ή σπουδές στην Κίνα. Έτσι, οι καθηγήτριες του Siountri School, εκτός από το κομμάτι της γλώσσας και του πολιτισμού, μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε θέματα καριέρας αλλά και της καθημερινότητας του μέσου Κινέζου, προσφέροντας στους σπουδαστές μία ουσιαστική και ολοκληρωμένη «περιήγηση» στην κινέζικη πραγματικότητα.