Από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να μάθει Κινέζικα;

Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό στη δεκτικότητα μιας ξένης γλώσσας. Τα πρόγραμμα εκμάθησης Κινέζικων για παιδιά καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται είναι προσαρμοσμένα για μαθητές 9-12 ετών.

Στα παιδικά τμήματα είναι απαραίτητη η γνώση των Αγγλικών;

Η γνώση Αγγλικών δεν είναι απαραίτητη, καθώς οι κινέζες καθηγήτριές μας μιλάνε εκτός από Αγγλικά και Ελληνικά.

Πόσο εύκολα μπορεί να μάθει ένα παιδί μια τέτοια γλώσσα;

Θα εκπλαγείτε από το πόσο εύκολα μπορεί ένα παιδί να μάθει ακόμα και τα Κινέζικα! Δεν είναι τίποτα άλλο από μια ξένη γλώσσα και τα παιδιά μπορούν πολύ εύκολα να την αφομοιώσουν.

Ένα παιδί πότε θα μπορεί να δώσει εξετάσεις για να πάρει κάποιο πτυχίο;

Από τον πρώτο κιόλας χρόνο θα μπορεί να δώσει για το πρώτο από τα διπλώματα YCT, τα οποία είναι ειδκά προσαρμοσμένα για παιδιά σχολικής ηλικίας.

Ποιά είναι τα υπάρχοντα διπλώματα που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της κινεζικής γλώσσας για παιδιά;

Τα υπάρχοντα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για παιδιά είναι τέσσερα: YCT – επίπεδο 1, YCT – επίπεδο 2, YCT – επίπεδο 3, YCT – επίπεδο 4.