Μοιάζει δύσκολο να φανταστεί κανείς μία γλώσσα που γράφεται με σύμβολα αντί για γράμματα της αλφαβήτου. Το σύστημα γραφής pinyin είναι εδώ για να διευκολύνει τους μαθητές του δυτικού κόσμου να τη μάθουν.

---

Το σύστημα γραφής pinyin είναι ένας τρόπος να αποδοθεί ο ήχος των κινέζικων χαρακτήρων (ιδεογραμμάτων) στη δυτική γραφή με βάση το λατινικό αλφάβητο. Έκανε την εμφάνιση του το 1958 όταν συντάχτηκε από τον Zhōu Yǒuguāng, ενώ επισήμως χρησιμοποιήθηκε από το 1979. Μπορεί το σύστημα γραφής pinyin να μην αποτελεί μέρος της γλώσσας αλλά είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την εκμάθηση της φωνητικής της κινέζικης γλώσσας!

Το σύστημα γραφής pinyin είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην πληκτρολόγηση κειμένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα smartphones και στα tablets. Με την πληκτρολόγηση του pinyin μιας λέξης εμφανίζονται στο χρήστη όλες οι πιθανές επιλογές των ομόηχων λέξεων και στη συνέχεια διαλέγει τη λέξη αυτή που θέλει να γράψει.

Τέλος, το σύστημα γραφής pinyin εξυπηρετεί στη χρήση λεξικών, αφού με την λατινική αλφαβητική σειρά είναι πολύ εύκολη η αναζήτηση μιας λέξης, με την προϋπόθεση ότι για να την ψάξει κανείς πρέπει να ξέρει τουλάχιστον την προφορά της. Όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων και φωνηέντων, με τους αντίστοιχους φθόγγους εμφανίζονται σε ένα μόνο πίνακα που ονομάζεται Πίνακας Pinyin (Pinyin Chart).