Κάθε ιδεόγραμμα έχει τη δική του σημασία, αλλά και μία ειδική σύνθεση γραμμών για να σχεδιαστεί σωστά και να προκύπτει το κατάλληλο νόημα.

--- 

Όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των βασικών γραμμών και καταλαμβάνουν περίπου τον ίδιο χώρο. Η σύνθεση των γραμμών, για να δημιουργηθεί ένα ιδεόγραμμα, γίνεται με πολύ συγκεκριμένη σειρά και η κάθε γραμμή έχει τη δική της φορά σχεδίασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές δεν επιβαρύνονται με την εκμάθηση της ονομασίας της κάθε γραμμής και τη φορά σχεδίασης.

Οι καθηγητές του Siountri School, ακολουθώντας τα κινέζικα πρότυπα διδασκαλίας μαθαίνουν μέσα από πρακτική εξάσκηση στους μαθητές τη σχεδίαση των ιδεογραμμάτων. Έτσι, στο τέλος του πρώτου έτους, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία οι μαθητές της κινέζικης γλώσσας είναι σε θέση να ανακατασκευάσουν μόνοι τους με τη σωστή σειρά ένα ιδεόγραμμα χωρίς την καθοδήγηση του καθηγητή.