Η Κίνα αποτελεί υπερδύναμη όχι μόνο οικονομικά, αλλά και ακαδημαϊκά. Το μαρτυρούν τα εκατοντάδες πανεπιστήμιά της, αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν υποψήφιοι από όλο τον κόσμο για αυτά.

---

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Κίνα φιλοξενούν τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερους φοιτητές από όλο τον κόσμο. Σήμερα, οι υποψήφιοι σπουδαστές επιλέγουν τα κινέζικα πανεπιστήμια όχι μόνο για να μάθουν τη γλώσσα, αλλά κυρίως για τα αξιόλογα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά εκπαιδευτικά προγράμματα που διαθέτουν. Υπολογίζεται ότι το 2009, περισσότεροι από 240.000 φοιτητές από περίπου 180 χώρες, επέλεξαν την Κίνα για τις σπουδές τους και αυτό γιατί οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι πολλές, το κόστος των διδάκτρων και της διαβίωσης είναι χαμηλό, η ποιότητα εκπαίδευσης υψηλή και φυσικά η γνωριμία με την ιστορία και τον κινέζικο πολιτισμό ανεκτίμητη.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κίνα περιλαμβάνει σύντομους κύκλους μαθημάτων, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που προσφέρουν στο φοιτητή την κατάλληλη εκπαίδευση και  εξασφαλίζουν για αυτόν τα επίσημα ακαδημαϊκά προσόντα. Οι σύντομοι κύκλοι, διαρκούν 2-3 έτη, ενώ οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 4 έτη με εξαίρεση την  Ιατρική και ορισμένες πολυτεχνικές σχολές, που προσφέρουν πενταετή προγράμματα σπουδών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα συνήθως ολοκληρώνονται σε 2-3 έτη, ενώ τα διδακτορικά προγράμματα σε τρία 3 έτη.