Ο δρόμος των μεταπτυχιακών σπουδών στην Κίνα είναι ανοιχτός για τους κατόχους διπλωμάτων HSK.

---

Η Κυβέρνηση της Κίνας δίνει κάθε χρόνο ευκαιρίες σε μαθητές του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να τελειοποιήσουν τη κινέζικη γλώσσα και να λάβουν την κατάλληλη πιστοποίηση για τη διδασκαλία αυτής να συμμετέχουν σε προγράμματα χορήγησης υποτροφιών πλήρους ή μερικής φοίτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι άνω των 18 ετών, να διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά και να έχουν αποκομίσει μια πολύπλευρη γνώση της κινέζικης γλώσσας, καλύπτοντας έστω το βασικό επίπεδο (HSK 4). Το είδος της υποτροφίας (πλήρους φοίτησης ή μερικής) καθορίζεται από το επίπεδο γνώσης της κινέζικης γλώσσας που έχουν οι υποψήφιοι. Μάλιστα, φτάνοντας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο όλα τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης καλύπτονται από τους αρμόδιους φορείς στην Κίνα.

Έχοντας ως εφόδιο την πολύ καλή γνώση της γλώσσας και με την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών του Siountri School, οι πιθανότητες για την διεκδίκηση μιας υποτροφίας αυξάνονται. Οι καθηγητές μας είναι στη διάθεση των μαθητών και υποψηφίων σπουδαστών για όποια απορία τους σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών. Είναι σε θέση να τους συμβουλέψουν σχετικά με τις τυπικές διαδικασίες αλλά και για θέματα διαβίωσης στην Κίνα, όπως επίσης να τους υποστηρίξουν στις μετέπειτα σπουδές τους.