Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης έχει δέκα επτά (17) σχολές με έμφαση σε αυτές της θεωρητικής κατεύθυνσης και μάλιστα διαθέτει και τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.

---

Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης είναι ένα από τα κορυφαία δημόσια πανεπιστήμια της Τουρκίας και βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης στο δήμο Φατίχ. Ιδρύθηκε το 1453 από το Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Μωάμεθ Β’ και αποτελεί το παλαιότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας. Τη σημερινή του μορφή και οργάνωση απέκτησε τον Αυγούστου του 1933 σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Το πανεπιστήμιο έχει δέκα επτά (17) σχολές με έμφαση σε αυτές της θεωρητικής κατεύθυνσης και μάλιστα διαθέτει και τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Χαρακτηριστική εικόνα του πανεπιστημίου αποτελεί η πύλη του, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως έδρα του Υπουργείου Πολέμου από την οθωμανική κυβέρνηση.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται ακόμα το παλαιότερο από τα τμήματά του, το Istanbul University Language Center. Ιδρύθηκε το 1933 με σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες για εκμάθηση ξένων γλωσσών και την μεγάλη ζήτηση εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας από ανθρώπους στο εξωτερικό.

Η εμπειρία και αξιοπιστία του Siountri School κατάφερε να κάνει δυνατή τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (Istanbul University Language Center) ώστε να διεξάγουμε, ως επίσημος φορέας στην Ελλάδα, τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της τουρκικής ως ξένης γλώσσας.