Η συμμετοχή στις εξετάσεις Τουρκικών του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης είναι εύκολη μέσω των αναλυτικών και χρήσιμων πληροφοριών που σας παρέχει το Siountri School, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας και μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.

---

Από τον Ιούνιο του 2014 το Siountri School σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (Istanbul University) θα διεξάγει στην Ελλάδα ως επίσημος φορέας, τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της τουρκικής γλώσσας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Siountri School κάθε Ιούνιο και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα παρακάτω:

1. Συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής που μπορείτε να βρείτε εδώ:
2. Φωτοτυπία του διαβατηρίου σας ή ελληνικής ταυτότητας (καινούργιου τύπου που αναγράφει και το ονοματεπώνυμο στα λατινικά).
3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου γράφοντας στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμό σας με ευανάγνωστα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ στα λατινικά.
4. Τα εξέταστρα, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο εξετάζεστε.

Διαδικασία συμμετοχής
Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Στην αίτηση συμπληρώνετε δακτυλογραφημένα όλα τα απαιτούμενα πεδία. Συγκεκριμένα, τα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε με προσοχή είναι το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό σας με λατινικούς χαρακτήρες, το επίπεδο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο και email). Αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης, τον τρόπο αποστολής και υποβολής των δικαιολογητικών, τα εξέταστρα, τις ημερομηνίες και το τι θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων μπορείτε να βρείτε στο ειδικό έγγραφο παρακάτω.