Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να σπουδάσει κανείς στα τουρκικά πανεπιστήμια; Εδώ θα μάθετε τις βασικές προϋποθέσεις όπως επίσης και το επίπεδο της γνώσης Τουρκικών που θα χρειαστείτε για αίτηση εισαγωγής στα τουρκικά πανεπιστήμια.

---

Οι μαθητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους στην Τουρκία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια λυκειακή εκπαίδευση ή εκπαίδευση αντίστοιχη της λυκειακής της Τουρκίας. Επιπροσθέτως, μαθήματα Τουρκικών θα βοηθήσουν για να περάσουν τις εξετάσεις του τουρκικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (YÖS) για μαθητές του εξωτερικού το οποίο αποτελείται από δύο τεστ. Το πρώτο είναι ένα τεστ γενικών γνώσεων. Σε αυτό οι εξηγήσεις των ασκήσεων δίνονται στα Αγγλικά και στα Τουρκικά. Το δεύτερο τεστ είναι το τεστ που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της γλώσσας και την κατανόηση γραπτών της τουρκικής. Οι εξετάσεις YÖS πραγματοποιούνται συνήθως τον Ιούνιο. Οι σπουδαστές του εξωτερικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στα πανεπιστήμια.

Πολλά από τα πανεπιστήμια της Τουρκίας διακρίνονται για την έντονη ερευνητική τους δράση και την υψηλού επιπέδου μόρφωση που παρέχουν στους φοιτητές τους. Προαπαιτούμενα για την εισαγωγή ενός αλλοδαπού φοιτητή είναι η φοιτητική βίζα και το διαβατήριο εν ισχύ. Για τους σπουδαστές που δεν γνωρίζουν τη Τουρκική γλώσσα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα που διοργανώνονται εκεί. Σε ορισμένα κάποια από τα Πανεπιστήμια μαθήματα διεξάγονται στα Αγγλικά, στα Γαλλικά ή και στα Γερμανικά. Τέλος, πολλές είναι οι περιπτώσεις που χορηγούνται υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Τουρκία.

Επιπρόσθετα, οι κάτοχοι πιστοποίησης της τουρκικής γλώσσας επιπέδου Β2 και πάνω από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, μπορούν να κάνουν αίτηση για σπουδές στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο με ορισμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, το Β2 εξασφαλίζει μία πρώτη και αναγκαία προϋπόθεση για αίτηση σπουδών, εφόσον όμως ο σπουδαστής συνεχίσει παράλληλα μέσω μαθημάτων να βελτιώνει το επίπεδό του.