Μεταφράσεις

Η μετάφραση δεν είναι μια απλή διαδικασία που γίνεται αυτολεξεί αλλά χρειάζεται βαθιά γνώση της γλώσσας καθώς και της κουλτούρας που κρύβεται πίσω από αυτή. Στο Siountri School το native speaking προσωπικό μας αποτελεί την εγγύηση για το σωστό αποτέλεσμα στις μεταφράσεις.

---

Στο Siountri School αναλαμβάνουμε μεταφράσεις κάθε είδους από και προς τη γλώσσα που επιθυμείτε, με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον πελάτη και το αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει.

Σε αντίθεση με τη διερμηνεία, η μετάφραση αφορά γραπτά κείμενα (άρθρα, έρευνες, βιβλία, έγγραφα, γνωματεύσεις, εργασίες κ.λπ.) και τη μεταφορά τους από τη γλώσσα στην οποία έχουν συνταχθεί, σε μια άλλη. Δεν είναι μια μηχανική διαδικασία αλλά λαμβάνεται υπ’ όψιν τόσο η γραμματική και το συντακτικό όσο και οι ιδιωματισμοί των δύο γλωσσών οι οποίες εμπλέκονται. Αυτονόητο είναι ότι, το τελικό κείμενο θα έχει το ίδιο περιεχόμενο και νόημα με το αρχικό, προσαρμοσμένο, όμως, στους κανόνες που βασίζεται η κάθε γλώσσα και τις ιδιαιτερότητές της.

Οι έμπειροι μεταφραστές μας, οι οποίοι είναι native speakers, γνωρίζουν εκτός από τη μητρική τους άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά γεγονός που καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη για μετάφραση. Μεταφράσεις ταξιδιωτικών οδηγών, εγχειριδίων χρήσης, websites εταιριών, θεατρικά έργα, βιογραφικά αλλά και συστατικές επιστολές είναι μερικά από αυτά που έχουμε αναλάβει κατά καιρούς.