Νέα

27.05.2012

CAE: το εισιτήριο για μαθητική βίζα στα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας

Με μία νέα απόφαση του Αυστραλιανού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, το δίπλωμα Αγγλικών CAE (Certificate in Advanced English) επιπέδου C1 θα αναγνωρίζεται ως πιστοποιητικό για την απόκτηση μαθητικής βίζας με σκοπό τις σπουδές σε Πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Η απόφαση αυτή, σηματοδοτεί τη διεθνή αποδοχή της ικανότητας όσων κατέχουν το δίπλωμα Αγγλικών CAE στην αγγλική γλώσσα.

Με το δίπλωμα αυτό, οι υποψήφιοι σπουδαστές είναι σε θέση να αποδείξουν πως μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού συστήματος που πραγματοποιείται σε αγγλόφωνο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό δημιουργεί νέες συναρπαστικές ευκαιρίες, αφού, μέσω αυτού αναβαθμίζονται οι υποψήφιοι σπουδαστές, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός των εισαχθέντων στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Μέσα από την εξέλιξη αυτή, το Certificate in Advanced English (CAE) έρχεται να συμπληρώσει το δίπλωμα Αγγλικών IELTS το οποίο έχει πια καθιερωθεί ως η κυρίαρχη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας που εξετάζει τις γλωσσικές ικανότητες των υποψηφίων που σκοπεύουν να σπουδάσουν ή να εργαστούν στην Αυστραλία.

Το Siountri School δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές του τμήματος αγγλικής γλώσσας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του CAE να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για την προετοιμασία τους. Οι καθηγήτριες του Siountri School, έχοντας εμπειρία στην προετοιμασία τμημάτων

Αγγλικών υψηλού επιπέδου, ακολουθούν μεθοδολογία η οποία συνδυάζει τη διδασκαλία με την πρακτική εξοικείωση των μαθητών με τις εξετάσεις. Αυτό έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άνεση αναφορικά με το κομμάτι των εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση του CAE στην Ελλάδα διεξάγονται από το Βρετανικό Συμβούλιο 2 φορές το χρόνο (Μάιο και Δεκέμβριο συνήθως) αλλά σύντομα θα προστεθούν και άλλες ημερομηνίες προς διευκόλυνση των υποψηφίων, οι οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διεξαγωγή της εξέτασης και σε ηλεκτρονική μορφή. Τέλος, από το Μάιο του 2012, θα ισχύει ο νέος κανονισμός του Cambridge ESOL που θεσπίζει ως υποχρεωτική την φωτογράφηση όλων των υποψηφίων του Certificate in Advanced English (CAE) την ημέρα των γραπτών ή των προφορικών εξετάσεων.

Share: