Νέα

12.06.2017

Εξετάσεις Ρωσικών: Αναλυτικές Οδηγίες Εγγραφής

Εάν ενδιαφέρεστε για τη ρωσική γλώσσα και τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που μπορεί κάποιος να αποκτήσει τότε σίγουρα ήρθε η ώρα να ενημερωθείτε και για τις εξετάσεις ρωσικών που διενεργούνται από τους καθηγητές του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας.

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο (ΡΠΕΚ) στην Αθήνα αποτελεί τον μοναδικό επίσημο και εξουσιοδοτημένο εταίρο του ομόνυμου Πανεπιστημίου στην ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή εξετάσεων ρωσικών σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, βάσει της «Συμφωνίας στον τομέα οργάνωσης και διεξαγωγής κρατικών εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης» που υπεγράφη μεταξύ τους στις 12/05/2016.

Πού και πότε:
Φέτος, οι εξετάσεις ρωσικών διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη στις 23-25 Ιουνίου 2017 και στην Αθήνα στις 27-29 Ιουνίου 2017. Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, προβλέπεται να διεξαχθούν εξετάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας – ενδεικτικά στην Αλεξανδρούπολη (στις 21/06), στην Πάτρα (στις 30/06) και στο Ηράκλειο Κρήτης (στις 01/07 ή τις 02/07). Το πρόγραμμα των εξετάσεων ρωσικών, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες, υπάρχουν στη σελίδα του ΡΠΕΚ.

Τα έντυπα που πρέπει να συγκεντρώσετε είναι τα εξής:

1. Η αίτηση (που μπορείτε να βρείτε εδώ), η οποία συμπληρώνεται χειρογράφως, με ευδιάκριτα γράμματα. Κολλήστε στην επάνω δεξιά γωνία της αίτησης μια έγχρωμη φωτογραφία σας και αναγράψτε τα προσωπικά σας στοιχεία (αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, e-mail κ.λπ.) και όχι τα στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών ή των φροντιστηρίων.

2. Η ταυτότητα ή το διαβατήριο (απλή φωτοτυπία) και η άδεια παραμονής για ξένους υπηκόους.

3. Η απόδειξη πληρωμής για τη συμμετοχή στις εξετάσεις όπου ο εξεταζόμενος θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει:
■  το επώνυμο και το όνομά του (π.χ. Παπαδοπούλου Μαρία / Papadopoulou Maria),
■  την πόλη όπου θα εξεταστεί (π.χ. Αθήνα / Athens),
■  το επίπεδο για το οποίο θα εξεταστεί (А1, А2, B1, B2, C1, C2),
■  την ενότητα επανεξέτασης (εάν υπάρχει, π.χ. επανεξέταση της ενότητας παραγωγή προφορικού λόγου, επίπεδο А1) και
■  τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Το ποσόν που θα πρέπει να καταβάλετε για ολόκληρη εξέταση ξεκινάει από τα 110 € για το Α1 και αυξάνεται κατά 20 € για κάθε επόμενο επίπεδο (δηλαδή 130 € για το Α2, 150 € για το Β1 κ.ο.κ.). Εάν επανεξετάζεστε σε κάποια ενότητα, το κόστος είναι 30 € για το Α1 και αυξάνεται κατά 10 € για κάθε επόμενο επίπεδο (ανεξάρτητα από την ενότητα).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα και αποθηκευμένα σε μορφή PDF, προτού αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rustestmgu@gmail.com.

Οι καθηγήτριες Ρωσικών του Siountri School είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ρωσικών και την απόκτησή τους ή – αν δεν είστε έτοιμοι ακόμα – να σας βοηθήσουν με τα μαθήματα ρωσικών που ενδεχομένως χρειάζεστε πριν δώσετε εξετάσεις!

Καλή επιτυχία ή όπως θα λέγαμε στα Ρωσικά: Удачи!

Share: