Νέα

15.05.2007

Μαθήματα Αραβικών για την Hellastat

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Siountri School ανέλαβε την παροχή επιμορφωτικού προγράμματος εκμάθησης Αραβικών προσαρμοσμένο στις ανάγκες των στελεχών της εταιρείας Hellastat στην Ελλάδα. Η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της εταιρείας Standard & Poor's και δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Εκτός από μέλος των οργανισμών EADP (European Association of Database & Desktop Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion & Marketing Research Professionals) είναι και πιστοποιημένη από την Lloyd's Register για την παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή των μαθημάτων της αραβικής γλώσσας θα γίνεται στην έδρα της εταιρείας με συγκεκριμένη δομή και χρονική διάρκεια.

Share: