Νέα

02.10.2006

Μαθήματα Ισπανικών για την URBASER

Το Siountri School ανέλαβε την παροχή επιμορφωτικού προγράμματος εκμάθησης Ισπανικών προσαρμοσμένo στις ανάγκες των στελεχών της πολυεθνικής εταιρείας URBASER στην Ελλάδα. Η URBASER, θυγατρική εταιρεία του ομίλου ACS με έδρα την Ισπανία, έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση μελετών, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων υποδομής που σχετίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέον, ασχολείται με τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και εξάλειψη αστικών ή βιομηχανικών στερεών αποβλήτων πάσης φύσεως.

Η γνώση της ισπανικής γλώσσας αποτελεί μια αναγκαία επικοινωνιακή δεξιότητα για τα στελέχη της εταιρείας στην Ελλάδα αφού αυτά πραγματοποιούν συχνά επαγγελματικά ταξίδια στην Ισπανία και κλείνουν συμφωνίες για την κατασκευή έργων υποδομής σε διεθνές επίπεδο. Η διεξαγωγή των μαθημάτων πραγματοποιείται στην έδρα του υποκαταστήματος με συγκεκριμένη δομή και χρονική διάρκεια.

Share: