Οικονομικές Υποχρεώσεις & Τρόποι Πληρωμής

 

1. Τα δίδακτρα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και διαιρούνται σε δόσεις. Οι δόσεις πληρωμής είναι, εναλλακτικά και κατόπιν ειδικής συμφωνίας – επιλογής προ της έναρξης των μαθημάτων, οι εξής:

α) εφάπαξ καταβολή,
β) τρίμηνες καταβολές (προκαταβολή – Σεπτέμβριος / Οκτώβριος – Δεκέμβριος – Μάρτιος),
γ) μηνιαίες καταβολές (μηνιαίες δόσεις από Σεπτέμβριο / Οκτώβριο έως και Μάιο / Ιούνιο).
δ) ορίζονται από οποιαδήποτε άλλη συμφωνία έχουν κάνει τα 2 μέρη.

Ο επιμερισμός του συνολικού ποσού σε δόσεις είναι καθαρά προς διευκόλυνση του σπουδαστή – γονέα (υπόχρεου) και δεν θα πρέπει να συγχέεται ότι κάθε δόση αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο μήνα.

2. Ο οικονομικά υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τις οφειλές του και την οικονομική του συμφωνία μέσα από το λογαριασμό του μαθητή, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας (Classter). Το προσωπικό του Siountri School είναι στη διάθεσή όλων, για περαιτέρω διευκρινίσεις.

3. Η εξόφληση των διδάκτρων καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, που ορίζει ο οικονομικός διακανονισμός, βάσει συμφωνίας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση καταβολής διδάκτρων, οφείλει να αιτιολογείται στη διεύθυνση. Σε περίπτωση καθυστέρησης, θα γίνεται σχετική υπενθύμιση και ο οικονομικά υπόχρεος θα πρέπει να ανταποκριθεί στη νέα προθεσμία εντός 10ημέρου από την υπενθύμιση.

4. Μετά την παρέλευση ενός μήνα από την συμφωνημένη ημερομηνία καταβολής των συμφωνηθέντων διδάκτρων, το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε μερική ή οριστική παύση φοίτησης του σπουδαστή, με έγγραφη επικοινωνία προς τον οικονομικά υπόχρεο.

5. Η πληρωμή διδάκτρων μπορεί να γίνει με τρεις εναλλακτικούς τρόπους:

α) τραπεζικά σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς σε ALPHA BANK (αριθμός GR83 0140 1310 1310 0232 0004 798) ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (αριθμός GR49 0172 0700 0050 7003 2224 888) και δικαιούχο την εταιρεία Δημήτρης Σιούντρης & ΣΙΑ Ε.Ε. Απαραίτητη προϋπόθεση η αναγραφή του ονοματεπώνυμου του σπουδαστή.
β) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
γ) με μετρητά ή κάρτα από κοντά, σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας.

6. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, ο σπουδαστής ή ο κηδεμόνας του πρέπει να ενημερώνουν τη διεύθυνση τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα. Στην περίπτωση πάγιας εντολής (εξόφλησης διδάκτρων), αυτή παραμένει ενεργή μέχρι την επίσημη γραπτή ενημέρωση του υπόχρεου για τη διακοπή των μαθημάτων του σπουδαστή.

7. Αν ο μαθητής διακόψει για κάποιο χρονικό διάστημα για οποιαδήποτε αιτία και επανέλθει, η αρχική οικονομική συμφωνία εξακολουθεί να ισχύει χωρίς την δυνατότητα συμψηφισμού ή αφαίρεσης διδάκτρων από τις ώρες που δεν παρακολούθησε ο μαθητής.

8. Στις περιπτώσεις προκαταβολής διδάκτρων (early bird registration), το ποσό δεν επιστρέφεται αν ο γονέας ή o μαθητής διακόψει τα μαθήματα. Στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής των ετήσιων διδάκτρων, αν ο γονέας ή o μαθητής διακόψει τα μαθήματα, έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το ποσό σε επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο & σε οποιαδήποτε διαθέσιμη γλώσσα επιθυμεί.

9. Οι τυχόν τροποποιήσεις στις συνθήκες ή στον τρόπο διδασκαλίας προκύπτουν βάσει κυβερνητικής εντολής ή συνθηκών εκτάκτου ανάγκης (Covid 19 κλπ), χωρίς υπαιτιότητα του σχολείου, δεν επηρεάζουν τον αρχικώς συμφωνημένο οικονομικό διακανονισμό (υπό τον όρο ότι τα μαθήματα εξακολουθούν να γίνονται, με εναλλακτικούς τρόπους παρακολούθησης).

10. Η  τιμολόγηση πραγματοποιείται κάθε τέλος του μήνα (από Σεπτέμβρη / Οκτώβριο μέχρι και Μάιο / Ιούνιο, βάσει της εκάστοτε συμφωνίας) Ο οικονομικά υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να εκτυπώνει τις αποδείξεις του μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του σχολείου μας (Classter).

Βρες το τμήμα σου

Δες με μια ματιά τα διαθέσιμα τμήματα
στη γλώσσα που σε ενδιαφέρει

    Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
    Βρες το τμήμα σου
    Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει ολοκληρωθεί!
    Στο mail σου θα λάβεις περισσότερες πληροφορίες (κοίταξε και στα spam), ενώ σύντομα ένας σύμβουλος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σου.
    Βρείτε μας στα social