Είναι μικρά κι όμως έχουν μεγάλη μαθησιακή ικανότητα. Τα παιδιά στο Siountri School αντιμετωπίζονται ως οι ιδανικοί μαθητές για να γνωρίσουν σωστά μία ξένη γλώσσα. Και γι’ αυτό, η μεθοδολογία μας για τα παιδιά έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη προσοχή και αφοσίωση.

---

Τα οφέλη από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία είναι πολλά. Πέρα από τα προφανή, τα παιδιά που μαθαίνουν μια άλλη γλώσσα που δεν είναι η μητρική τους, επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα μαθησιακής ικανότητας σε σύγκριση με τους συνομήλικούς τους που γνωρίζουν μόνο τη μητρική τους. Επιπλέον, μαθαίνουν να σκέφτονται πολυσύνθετα και γίνονται πιο ευπροσάρμοστα και δημιουργικά. Στο Siountri School οι μικροί μαθητές μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στις πιο κλασικές (ευρωπαϊκές) ξένες γλώσσες έως και τις πιο εξωτικές με την καθοδήγηση των καλύτερων καθηγητών-παιδαγωγών. Το μάθημα φυσικά πλαισιώνει το δημιουργικό παιχνίδι με την χρήση νέων τεχνολογιών σε ασφαλείς και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.