1. Ποια είναι η Impart Education;

Είμαστε μια ομάδα native speaker καθηγητών Αγγλικών, κάτοχοι πτυχίων μουσικής, φυσικής, παιδαγωγικής και programming, με εμπειρία πολλών ετών στη διδασκαλία. Θελήσαμε να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε την εκμάθηση γλωσσών και έτσι δημιουργήσαμε την Impart Education το 2018, για να πραγματοποιούμε μαθήματα STEAM στη μητρική μας γλώσσα, τα Αγγλικά. Από τότε έχουμε τρέξει εργαστήρια σε σχολεία, φροντιστήρια και μουσεία στο Λονδίνο, την Αμερική και την Ελλάδα.

Βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που επιτρέπει στους μαθητές να αναλάβουν ενεργό ηγετικό ρόλο στη μάθησή τους, να είναι δημιουργοί περιεχομένου και όχι αποκλειστικά καταναλωτές περιεχομένου.